Lejebetingelser

Lejeren er ansvarlig for cyklens værdi i tilfælde af bortkomst eller uheld.

Almindelige småreparationer og lapning (kr. 30,-) betales af lejer.

Lejen beregnes fra morgen til aften. Sker der mishandling eller hærværk på det udlejede, hæfter lejeren for reparationen.

Lejeren er ansvarlig for cyklens værdi i kr.

Betalt leje tilbagebetales ikke, såfremt lejetiden bliver kortere end omstående aftalt.

Hvis cyklen imidlertid viser sig at være behæftet med fejl, der kan tilskrives Sandvig Cykeludlejning, ombyttes cyklen eller repareres uden beregning.